Aktuellt

Boken "Konflikthantering" av Johan Ydrén

På uppdrag av Forum för konstruktiv konflikthantering har Johan Ydrén skrivit boken "Konflikthantering". Boken säljs till medlemsorganisationerna för 70 kr exklusive frakt (150 kr för övriga).

Vid köp eller mer information kontakta Forums ordförande Anna Burack:
anna.burack@sensus.se
08-416 16 35

Låt dig inspireras av innehållsförteckningen

Webbutbildning i konflikthantering

På uppdrag av Forum har företaget Coursio tagit fram den tekniska plattform som används i webbutbildningen.

I inledningen och avslutningen av webbutbildningen finns filmade kommentarer av författaren till boken Konflikthantering, Johan Ydrén. Johan introducerar och avslutar även varje kapitel. Plattformen har ett sk öppet forum där deltagare har möjlighet att kommunicera med varandra. Deltagare kan också via mejl föra en dialog med Johan.

Har Du några frågor eller funderingar kring verktyget, dess användning och nytta, kontakta support@coursio.com

Du kan anmäla dig till webbutbildningen som enskild deltagare eller grupp. Pris 399 kr / deltagare. Klicka här för anmälan >>


Hur skapar vi trygga och engagerade medarbetare?

Välkommen till ett frukostseminarium där du får inspiration och konkreta verktyg vad du som chef eller medarbetare kan göra för att du och dina medarbetare ska kunna hantera konflikter på ett lyckosamt sätt. Seminariet fokuserar på hur vi kan skapa ett klimat på våra arbetsplatser som främjar öppenhet och dialog framför kamp och illa hanterade konflikter. I tillit och öppenhet kan medarbetare utveckla sin unika potential och ge utlopp för sitt engagemang fullt ut.

Seminariet är i hög grad upplevelsebaserat där du bidrar med din egen nyfikenhet och kunskap.

Seminariet leds av Malin Tappert Thurdin arbetar med att stödja ledares, gruppers och organisationers utveckling genom konflikthantering, processledning, ledarskaps- och grupputveckling. Hon har lång erfarenhet av att arbeta både inom ideell såväl som privat sektor, i Sverige och internationellt. Hon verkar idag som konsult, facilitator och utbildare.

Datum/Tid: 29 maj kl. 08.00–10.00
Ostfralla, kaffe och te serveras från 08:00-08:15
Sista ansökningsdag: 24 maj
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9
Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se

Medlemsmöte

Nu är det åter dags för ett medlemsmöte och denna gång ska vi prata om två målbilder:
- Att kännedomen om nätverkets betydelse är väl förankrad i respektive medlemsorganisation.
- Att nätverket tillför kunskap om och kompetensutveckling i konflikthantering.

Medlemsmötet sker i anslutning till ett öppet seminarium mellan kl 08:30-10:00. Se separat inbjudan. Forums verkställande utskott (VU) betonar att nätverket blir levande genom medlemmarnas aktiva deltagande; att komma med idéer, delta i seminarier och liknande, använda boken och webbutbildningen, se till att kollegor, förtroendevalda/ medlemmar får del av relevant information mm. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Varmt välkommen!

Datum/Tid: 29 januari kl. 10.15–11.30

Sista ansökningsdag: 26 maj
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9
Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se


Anmälningar och ytterligare information rörande föredrag och seminarier genom anna.burack@sensus.se om inte annat anges.