Aktuellt

Boken "Konflikthantering" av Johan Ydrén

På uppdrag av Forum för konstruktiv konflikthantering har Johan Ydrén skrivit boken "Konflikthantering". Boken säljs till medlemsorganisationerna för 70 kr exklusive frakt (150 kr för övriga).

Boken kompletteras med ett handledningsmaterial (pdf-fil) som kan anpassas efter egna önskemål och behov.

Vid köp eller mer information kontakta Forums ordförande Anna Burack:
anna.burack@sensus.se
08-416 16 35

Låt dig inspireras av innehållsförteckningen

Webbutbildning i konflikthantering

På uppdrag av Forum har företaget Coursio tagit fram den tekniska plattform som används i webbutbildningen.

I inledningen och avslutningen av webbutbildningen finns filmade kommentarer av författaren till boken Konflikthantering, Johan Ydrén. Johan introducerar och avslutar även varje kapitel. Plattformen har ett sk öppet forum där deltagare har möjlighet att kommunicera med varandra. Deltagare kan också via mejl föra en dialog med Johan.

Vill Du veta mer om webbutbildningen kan Du titta på nedanstående presentation av utbildningen. Klicka här...

Har Du några frågor eller funderingar kring verktyget, dess användning och nytta, kontakta support@coursio.com

Inköp är 20 utbildningsplatser är ett minimum. För medlemsorganisationerna är kostnaden per utbildningsplats 150 kr (190 kr för övriga).

Vid köp av utbildningsplatser kontakta Forums ordförande Anna Burack:
anna.burack@sensus.se
08-416 16 35


Boken Konflikthantering har varit slutsåld. Nu finnas 2:a upplagan av Konfliktboken att köpa via Forum. Se nedan till höger.

Webbutbildningens filmade inslag är nygjorda och har fått en bättre teknisk kvalitet.


Anmälningar och ytterligare information rörande föredrag och seminarier genom anna.burack@sensus.se om inte annat anges.