Aktuellt

Boken "Konflikthantering" av Johan Ydrén

På uppdrag av Forum för konstruktiv konflikthantering har Johan Ydrén skrivit boken "Konflikthantering". Boken säljs till medlemsorganisationerna för 70 kr exklusive frakt (150 kr för övriga).

Vid köp eller mer information kontakta Forums ordförande Anna Burack:
anna.burack@sensus.se
08-416 16 35

Låt dig inspireras av innehållsförteckningen

Webbutbildning i konflikthantering

På uppdrag av Forum har företaget Coursio tagit fram den tekniska plattform som används i webbutbildningen.

I inledningen och avslutningen av webbutbildningen finns filmade kommentarer av författaren till boken Konflikthantering, Johan Ydrén. Johan introducerar och avslutar även varje kapitel. Plattformen har ett sk öppet forum där deltagare har möjlighet att kommunicera med varandra. Deltagare kan också via mejl föra en dialog med Johan.

Har Du några frågor eller funderingar kring verktyget, dess användning och nytta, kontakta support@coursio.com

Du kan anmäla dig till webbutbildningen som enskild deltagare eller grupp. Pris 399 kr / deltagare. Klicka på länken för anmälan https://app.cursio.com/store/forumkonflikthantering/


Inbjudan till medlemsmöte

Datum: 1 juni kl. 11.00–13.00 (lunch serveras från 12:30)  
Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

Tack för senast! Det var ett inspirerande möte som gav mersmak. Bl a konstaterades att det är ett flertal nya kontaktpersoner, och att det nu är viktigt att den energi som finns bevaras och omvandlas till konkret verksamhet. Vid nästa möte fortsätter vi samtala om

Hur vi tillsammans kan företräda, leda och utveckla Forums verksamhet framöver på bästa sätt? Vad vi vill vara, driva och kommunicera internt i våra respektive organisationer. 

Medlemsmötet sker i anslutning till ett öppet frukostseminarium kl 08:30-11:00 i samma lokal.

Forums verkställande utskott (VU) betonar att nätverket blir levande genom medlemmarnas aktiva deltagande; att komma med idéer, delta i seminarier och liknande, använda boken och webutbildningen, se till att kollegor, förtroendevalda/ medlemmar får del av relevant information mm. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Medlemsmötet den 1 juni syftar till att:
- Identifiera behov och intressen och omvandla det till konkret verksamhet.
- Samtala om Forums roll och potential
- Stärka kontakterna mellan medlemsorganisationerna och deras representanter i Forum

Vi avslutar med gemensam lunch från kl. 12:30-13:00. Varje medlemsorganisation erbjuds att delta med 2-3 personer.

Varmt välkomna!!

Vänligen anmäl deltagande och matpreferenser senast fredag 23 maj till anna.burack@sensus.se

Forums verkställande utskott genom
Anna Burack, Sensus studieförbund
08-4061635


Inbjudan till frukostseminarium 

En inblick i konstruktiv konflikthantering

Datum: 1 juni kl. 08.30–11.00
Ostfralla, kaffe och te serveras från 08:00-08:30  
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

I möten mellan människor uppstår ibland destruktiva konflikter. På seminariet får du inblick i vad som förvärrar en konflikt och vad som förebygger den. Vi pratar bland annat om hur uppfattningen om ”den andre” påverkar möjligheten att skapa en konstruktiv konfliktkultur, samt hur vi kan förebygga destruktiva konflikter.

Ur innehållet:
• Konflikttriangeln
• Bilden av ”fienden”
• Verktyg för konstruktiva konflikter

Seminariet leds av Karin Ljung Aust, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund i Västrasverige. 

Sista anmälningsdag: 23 maj

Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, Forums verkställande utskott anna.burack@sensus.se  

Varmt välkommen!


Boken Konflikthantering har varit slutsåld. Nu finnas 2:a upplagan av Konfliktboken att köpa via Forum. Se nedan till höger.

Webbutbildningens filmade inslag är nygjorda och har fått en bättre teknisk kvalitet.


Anmälningar och ytterligare information rörande föredrag och seminarier genom anna.burack@sensus.se om inte annat anges.