Arkiv


Leda dialoger för att överbrygga kulturklyftor – perspektiv och metodik

Forskare vid Göteborgs universitet har under 2017–19 studerat sex verksamheter i olika delar av Sverige som syftar till att främja integration och understödja invandrares resurser att hitta en plats för sig själva och sina barn i det svenska samhället.

Hur gör erfarna verksamhetsledare för att skapa förtroende och ett öppet dialogklimat i grupper där deltagarna är flyktingar och andra invandrare med mycket olikartade bakgrunder? Hur skapar man gynnsamma förutsättningar för att tillsammans kunna undersöka skillnader i normer, få nya insikter och utveckla de färdigheter som behövs för att som invandrare kunna integrera sig i det nya samhället på ett självstyrande sätt?

Seminariet leds av Thomas Jordan och Pia Andersson, båda forskare och lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Medverkar gör också Björn Andersson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Är du inte medlem i någon av nätverkets medlemsorganisationer men ändå nyfiken på utbildningsfilmerna och nätverket är du också varmt välkommen att delta.

Datum/Tid: 28 augusti kl. 13.00 – 16.30
Plats: Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54, 1 trappa

Anmälan: Klicka på länken anmälan länk
Obs! 50 platser. Först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag: Fredag den 23 augusti
Frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se
Konfliktsituationer i föreningsstyrelser

- Filmrelease av 6 nya utbildningsfilmer

Hösten 2018 har nätverket tillsammans med Michael Lechner på Grizzley & Stage producerat 6 korta utbildningsfilmer som på olika sätt gestaltar konfliktsituationer som kan uppstå i föreningsstyrelser mellan förtroendevalda, mellan förtroendevalda och ideella eller anställda. På filmreleasen tittar vi på ett par av filmerna, reflekterar och samtalar om hur filmerna kan användas i respektive medlemsorganisations utbildningsprogram.

Är du inte medlem i någon av nätverkets medlemsorganisationer men ändå nyfiken på utbildningsfilmerna och nätverket är du också varmt välkommen att delta.

Datum/Tid: Filmrelease den 19 februari 2019 kl 8-10.
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

Anmälan: Klicka på länken anmälan länk

Frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.seMedlemsmöte

Varje medlemsorganisation erbjuds delta med 2-3 personer.

Datum/Tid: 19 februari kl 10:00-11:30
Sista ansökningsdag: 15 februari
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

Anmälan: Klicka på länken anmälan länk

Frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se


Hur kan vi överbrygga kulturklyftor och konflikter!

Göteborgs universitet har under 2017-18 studerat sex verksamheter i olika delar av Sverige som syftar till att främja integration och understödja invandrares resurser att hitta en plats för sig själva och sina barn i det svenska samhället. Seminariet kommer att handla om hantverket att bygga relationer, skapa ett öppet och respektfullt dialogklimat och främja insikt, kunskaper och utveckling av synsätt, i en miljö där det finns djupgående skillnader i normer och andra föreställningar.

Seminariet leds av Thomas Jordan som är docent, universitetslektor, konfliktforskare och utbildare vid Göteborgs universitet. Thomas är även en av grundarna till nätverket Forum för konstruktiv konflikthantering.

Varmt välkommen!

Datum/Tid: 24 oktober kl. 08.00–11.00
Fralla, kaffe och te serveras från 08:00-08:30
Sista ansökningsdag: Fredag den 19 oktober
Plats: Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54, 1 trappa

Anmälan: Klicka på länken anmälan länk
Obs! 50 platser. Först till kvarn gäller.

Frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.seMedlemsmöte

Nu är det åter dags för ett medlemsmöte och denna gång ska vi prata om två målbilder:
- Att kännedomen om nätverkets betydelse är väl förankrad i respektive medlemsorganisation. - Att nätverket tillför kunskap om och kompetensutveckling i konflikthantering. Medlemsmötet sker i anslutning till ett öppet seminarium mellan kl 08:30-10:00. Se separat inbjudan. Forums verkställande utskott (VU) betonar att nätverket blir levande genom medlemmarnas aktiva deltagande; att komma med idéer, delta i seminarier och liknande, använda boken och webbutbildningen, se till att kollegor, förtroendevalda/ medlemmar får del av relevant information mm. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Varmt välkommen!

Datum/Tid: 29 maj kl. 10.15–11.30

Sista ansökningsdag: 26 maj
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9
Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se


Hur skapar vi trygga och engagerade medarbetare?

Välkommen till ett frukostseminarium där du får inspiration och konkreta verktyg vad du som chef eller medarbetare kan göra för att du och dina medarbetare ska kunna hantera konflikter på ett lyckosamt sätt. Seminariet fokuserar på hur vi kan skapa ett klimat på våra arbetsplatser som främjar öppenhet och dialog framför kamp och illa hanterade konflikter. I tillit och öppenhet kan medarbetare utveckla sin unika potential och ge utlopp för sitt engagemang fullt ut. Seminariet är i hög grad upplevelsebaserat där du bidrar med din egen nyfikenhet och kunskap. Seminariet leds av Malin Tappert Thurdin arbetar med att stödja ledares, gruppers och organisationers utveckling genom konflikthantering, processledning, ledarskaps- och grupputveckling. Hon har lång erfarenhet av att arbeta både inom ideell såväl som privat sektor, i Sverige och internationellt. Hon verkar idag som konsult, facilitator och utbildare.

Varmt välkommen!

Datum/Tid: 29 maj kl. 08.00–10.00
Ostfralla, kaffe och te serveras från 08:00-08:15
Sista ansökningsdag: 24 maj
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9
Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.seMedlemsmöte

Nu är det åter dags för ett medlemsmöte och denna gång ska vi prata om två målbilder:
- Att kännedomen om nätverkets betydelse är väl förankrad i respektive medlemsorganisation. - Att nätverket tillför kunskap om och kompetensutveckling i konflikthantering. Medlemsmötet sker i anslutning till ett öppet seminarium mellan kl 08:30-10:00. Se separat inbjudan. Forums verkställande utskott (VU) betonar att nätverket blir levande genom medlemmarnas aktiva deltagande; att komma med idéer, delta i seminarier och liknande, använda boken och webbutbildningen, se till att kollegor, förtroendevalda/ medlemmar får del av relevant information mm. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Varmt välkommen!

Datum/Tid: 29 maj kl. 10.15–11.30

Sista ansökningsdag: 26 maj
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9
Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se


Kontaktskapande kommunikation utifrån NVC

Ett seminarium där vi med utgångspunkt i Nonviolent Communication (giraffspråket) utforskar ett förhållningssätt och en metod för att skapa kontakt istället för motstånd. Genom detta kan vi lära oss att stå upp för oss själva och samtidigt ta in andras perspektiv, så att problem, konflikter och utmaningar kan lösas på nya kreativa sätt. Seminariet leds av Annika Thomsson som arbetar sedan två år tillbaka för KFUM Stockholm Gotland med bland annat ledarskaps-utbildningar, både i Sverige och utomlands. Hon har sedan 2001 inspirerats av och fördjupat sig i Nonviolent Communication och hennes arbete och liv har genomsyrats av detta förhållningssätt och metod. Hon brinner för positiv social förändring och konstruktiv konflikthantering där NVC för henne har visat sig vara det mest effektiva förhållningssättet individer och grupper kan ha för att leva ett liv i ömsesidig respekt och frihet.

Varmt välkommen!

Datum/Tid: 24 januari kl. 08.00–11.00
Ostfralla, kaffe och te serveras från 08:00-08:30
Sista ansökningsdag: 17 januari
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9
Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.seMedlemsmöte

Varje medlemsorganisation erbjuds delta med 2-3 personer. Vänligen anmäl deltagande och matpreferenser senast 17 januari till anna.burack@sensus.se

Varmt välkommen!

Datum/Tid: 24 januari kl. 11.15–15.00 (lunch serveras från 12:00)

Sista ansökningsdag: 17 januari
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9
Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, anna.burack@sensus.se


En inblick i konstruktiv konflikthantering

Datum: 5 december kl. 08.15–10.30 
Datum: Ostfralla, kaffe och te serveras från 08:00-08:15
Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

I möten mellan människor uppstår ibland destruktiva konflikter. På seminariet får du inblick i vad som förvärrar en konflikt och vad som förebygger den. Vi pratar bland annat om hur uppfattningen om "den andre" påverkar möjligheten att skapa en konstruktiv konfliktkultur, samt hur vi kan förebygga destruktiva konflikter.

Ur innehållet:
• Konflikttriangeln
• Bilden av "fienden"
• Verktyg för konstruktiva konflikter

Seminariet leds av Stefan Elmer, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund i Stockholm.

Varmt välkomna!!

Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack anna.burack@sensus.se

Forums verkställande utskott genom
Anna Burack, Sensus studieförbund
08-4061635


Inbjudan till medlemsmöte

Datum: 1 juni kl. 11.00–13.00 (lunch serveras från 12:30)  
Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

Tack för senast! Det var ett inspirerande möte som gav mersmak. Bl a konstaterades att det är ett flertal nya kontaktpersoner, och att det nu är viktigt att den energi som finns bevaras och omvandlas till konkret verksamhet. Vid nästa möte fortsätter vi samtala om

Hur vi tillsammans kan företräda, leda och utveckla Forums verksamhet framöver på bästa sätt? Vad vi vill vara, driva och kommunicera internt i våra respektive organisationer. 

Medlemsmötet sker i anslutning till ett öppet frukostseminarium kl 08:30-10:00 i samma lokal Separat inbjudan kommer inom kort.

Forums verkställande utskott (VU) betonar att nätverket blir levande genom medlemmarnas aktiva deltagande; att komma med idéer, delta i seminarier och liknande, använda boken och webutbildningen, se till att kollegor, förtroendevalda/ medlemmar får del av relevant information mm. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Medlemsmötet den 1 juni syftar till att:
- Identifiera behov och intressen och omvandla det till konkret verksamhet.
- Samtala om Forums roll och potential
- Stärka kontakterna mellan medlemsorganisationerna och deras representanter i Forum

Vi avslutar med gemensam lunch från kl. 12:30-13:00. Varje medlemsorganisation erbjuds att delta med 2-3 personer.

Varmt välkomna!!

Vänligen anmäl deltagande och matpreferenser senast fredag 23 maj till anna.burack@sensus.se

Forums verkställande utskott genom
Anna Burack, Sensus studieförbund
08-4061635


En inblick i konstruktiv konflikthantering

Datum: 1 juni kl. 08.30–11.00
Ostfralla, kaffe och te serveras från 08:00-08:30  
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9

I möten mellan människor uppstår ibland destruktiva konflikter. På seminariet får du inblick i vad som förvärrar en konflikt och vad som förebygger den. Vi pratar bland annat om hur uppfattningen om ”den andre” påverkar möjligheten att skapa en konstruktiv konfliktkultur, samt hur vi kan förebygga destruktiva konflikter.

Ur innehållet:
• Konflikttriangeln
• Bilden av ”fienden”
• Verktyg för konstruktiva konflikter

Seminariet leds av Karin Ljung Aust, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund i Västrasverige. 

Anmälan och frågor: Kontakta Anna Burack, Forums verkställande utskott anna.burack@sensus.se  

Varmt välkommen!


Konflikthantering utifrån Nonviolent Communication (NVC)

Datum/Tid: Onsdag 18 maj, 2016 - kl. 9.00-15.00
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9, Stockholm

Under dagen presenteras NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att bidra till fredlig konflikthantering. Enkel teori varvas med praktiska övningar. Deltagarna får en erfarenhet av hur klarhet i inställning och kommunikation kan stärka förmågan att mötas med respekt och att samverka i olika utmanande situationer.

Utbildare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i Nonviolent Communication sedan 1998.

Deltagarantalet är begränsat och workshopen är gratis för Forums medlemsorganisationer. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig genom att klicka på följande länk:
https://sensus.wufoo.com/forms/r1khsqwi1acimc4/

Har du frågor kan du kontakta Anna Burack, ordförande för Forums verkställande utskott anna.burack@sensus.se, 08-416 16 35.

Varmt välkommen!!


Konflikthantering utifrån Nonviolent Communication (NVC)

Datum/Tid: Torsdag 25 februari, 2016 - kl. 9.00-15.00
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9, Stockholm

Under dagen presenteras NVC som förhållningssätt och modell, med inriktning på att bidra till fredlig konflikthantering. Enkel teori varvas med praktiska övningar. Deltagarna får en erfarenhet av hur klarhet i inställning och kommunikation kan stärka förmågan att mötas med respekt och att samverka i olika utmanande situationer.

Utbildare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i Nonviolent Communication sedan 1998.

Deltagarantalet är begränsat och workshopen är gratis för Forums medlemsorganisationer. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig genom att klicka på följande länk:
https://sensus.wufoo.com/forms/qis3xv90s7g0z9/

Har du frågor kan du kontakta Anna Burack, ordförande för Forums verkställande utskott anna.burack@sensus.se, 08-416 16 35.

Varmt välkommen!!


Dialog utifrån medling och god, fredlig kommunikation!

Datum/Tid: Tisdag 14 april, 2015 - kl. 13.00-16.30
Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1
Seminarieledare: Eleonore Lind

Medling en kraftfull metod att lösa konflikter och öka förståelsen mellan människor.

Antalet asylboende har ökat och behovet av en god och konstruktiv integration växer. Händelserna i Paris och nu senast i Köpenhamn aktualiserar mer än någonsin behovet att ta tag i frågor, värderingar och attityder som handlar om både civilsamhällets och den enskildes ansvar. Detta är inte ett storstadsproblem utan vi ser också våld i mindre städer som till exempel Uddevalla.

Redan 1999 skrev jag med en kollega en debattartikel om det ökade våldet bland unga vuxna och vikten av gemensamma insatser med unga, deras familjer och nätverk. Vi befarade redan då en briserande bomb – nu vet vi att bomben briserat och att vi bara sett början på en destruktiv våldsspiral – om vi inte gör något omedelbart!

Medling i alla dess former är en god och konstruktiv form för att höra, se och låta människor komma till tals. Att få uttrycka sina känslor och sin frustration på ett tryggt sätt. Inte alltid lätt utan ofta svårt och smärtsamt. Det kan göra ont när det blir personligt. Medling är personliga, frivilliga och konfidentiella möten.

Under eftermiddagen kommer jag att presenterar grunden i medling som metod och olika varianter av metoden för att arbeta med stora grupper. En sådan metod är till exempel Peacemaking circles. Dessutom kommer jag att presentera några användbara verktyg från transaktionsanalysen.

Det kommer att finnas tid för reflektion, frågor och dialog. En förhoppning att denna eftermiddag kan vara ett startskott till gemensamma, konkreta satsningar, över gränserna, för att öka förståelsen och tryggheten i vårt samhälle.

Eleonore Lind är medlare och samtalsterapeut (PTSTA-p) med lång erfarenhet att konfliktlösning och medling. Bland annat arbetad hon på Brottsförebyggande rådet i medlingssekretariatet med ansvar för utbildning och implementering av medling vid brott mellan 2004-2008. Hon har arbetat med medling inom olika verksamhetsområden som grannmedling, skolmedling, familjemedling och arbetsplatsmedling.


Att samtala fast det känns svårt - Del 2

Datum/Tid: Måndag 17 mars, 2014 - kl. 10.00-16.00
Plats: Vårdförbundets lokaler, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Aktivt lyssnande och kommunikation med Eleonore Lind klinisk transaktionsanalytiker och medlare

Ibland är det svårt att verkligen lyssna på den vi är tillsammans med. När vi inte kan, orkar eller förmår att lyssna kan det leda missförstånd och konflikter. När detta sker är det ofta ett psykologiskt spel som har pågår eller har pågått. Det är först efteråt, när vi blir förvirrade och känner den där välbekant dåliga känslan och undrar: “Vad hände just nu?” som vi kan förstå att vi har utbytt dolda budskap. Budskap som upprätthåller vår uppfattning om oss själva och vår omvärld.

Dagen är en fortsättning på dag 1 som genomfördes i december och januari. Det är en förutsättning att man har varit närvarande vid den första dagen för att man ska få behållning av dag 2. Under dagen kommer vi att fokusera på psykologiska spel och förklara dessa utifrån några användbara modeller, som övas individuellt och i grupp. Därefter sätter vi dessa i sitt större sammanhang av vår livshistoria. Psykologiska spel är varje individs försök att vara nära och äkta, både sig själv och andra, men som inte alltid lyckas eller som vi inte har förmågan genomföra. Transaktionsanalysen är en praktisk och handfast, social psykologi som beskriver det som sker inom oss och mellan människor. Det finns modeller för hur vi kommunicerar med oss själva och med andra.

Dagen blandar teori med diskussioner och praktiska övningar.


Att samtala fast det känns svårt

Aktivt lyssnande och kommunikation med Eleonore Lind, Medlare, samtalsterapeut och klinisk transaktionsanalytiker

Datum/Tid: Onsdag 4 december, 2013 - kl. 10.00-16.00
Plats: Vårdförbundets lokaler, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Ibland är det svårt att verkligen lyssna på den vi är tillsammans med. Att aktivt lyssna innebär att vara närvarande och att lyssna både på den man samtalar med och att lyssna inåt. Att vara uppmärksam på interna signaler, tankar och känslor samtidigt med att man lyssnar på den andre.

Kommunikation är det vi gör med andra människor och med oss själva. Oavsett om vi säger något till den andre eller inte så kommunicerar vi något budskap. Att var uppmärksam på vad vi kommunicerar är en framgångsfaktor som minimerar missförstånd.

Ibland kan det vara användbart att ha en teori att vila på som försöker förklara och strukturera vad som händer inom oss och i den mellanmänskliga kontakten när samtalet känns för svårt eller konflikten får vardagen att gunga. Transaktionsanalysen är en praktisk och handfast, social psykologi som beskriver det som sker inom oss och mellan människor. Det finns modeller för hur vi kommunicerar med oss själva och med andra.

Under dagen kommer Eleonore att presentera några grundläggande modeller som underlättar i kommunikation och aktivt lyssnande.

Dagen blandar teori med diskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:

För närmare presentation av Eleonore Lind se : www.eleonorelind.se


Konstruktiv hantering av politikens värdekonflikter

Datum/Tid: Torsdagen den 18 april, kl. 11.30 – 13.00
Plats: Lokal RÖ-210, Riksdagen (entré Riksgatan 2)

Konflikter är politikens livsblod. Demokratins själ uppstår i och är beroende av civiliserade möten mellan olika övertygelser och värderingar. De politiska konflikterna får dock inte automatiskt en sådan karaktär att den kreativa potentialen i m ötena mellan olika synsätt tas tillvara. Konstruktiv hantering av samhällskonflikter kräver också skicklighet i umgänget med de eskalationskrafter som lätt kan komma i rörelse.

Seminariet inleds med en granskning av de särskilda egenskaper som politikens konflikter har. Denna leder vidare till en översikt över de kompetenser och redskap som behövs för att ta tillvara värdekonflikternas inneboende möjligheter för utveckling av verksamma politiska strategier. Efter en kortfattad presentation av några valda ansatser för konstruktiv hantering av politiska konflikter öppnas för ett gemensamt samtal om huruvida det finns ett behov av utveckling av konfliktkulturen i politiken.

Inledare är Thomas Jordan, konfliktforskare och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Summering

Det blev för Forum för konstruktiv konflikthantering något av en milstolpe när riksdagsledamöterna Anne-Marie Brodén (m), Kulturutskottet och Mehmet Kaplan (mp), vice gruppledare inbjöd till ett seminarium på Riksdagen den 18 april. Forums mer än 10-åriga verksamhet är inte minst viktig och relevant att på detta sätt uppmärksamma bland våra centrala politiker.

Inledare var Thomas Jordan, konfliktforskare och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Thomas inspirerade en gång några organisationer att initiera Forums verksamhet och fortsätter - under senare år med Johan Ydrén som kompletterande lärare och guide - att förmedla sina djupa insikter och erfarenheter.

Programmet för seminariet sammanfattade Thomas i följande punkter:
- En granskning av de särskilda egenskaperna av politikens värdekonflikter
- En översikt över de kompetenser och redskap som behövs för att ta tillvara värdekonflikternas möjligheter till utveckling av framgångsrik politiska strategier
- Presentation och samtal om valda ansatser för konstruktiv hantering av politiska värdekonflikter och om eventuellt behov av utveckling av konfliktkulturen i politiken och i samhället.

Inledningsvis betonade Thomas nödvändigheten av att se konflikter som en tillgång, inte en belastning vilket oftast är fallet. Vi behöver kollektivt utveckla våra färdigheter att hantera konflikter inom alla olika områden av livet. Vi skall om möjligt genom regelbunden träning få en färdighet med detta hantverk, att använda olika redskap. Dialog är exempelvis idag ett missbrukat ord. För att verkligen få till stånd en dialog krävs en "perspektivmedvetenhet". Thomas föredrag illustrerades genom en serie "bilder", som förklarar vad han bl.a. menar med "dialog" och med "perspektivmedvetenhet". Bilderna finns under www.thomasjordan.se/politiskakonflikter.pptx. Denna serie utgör en sammanfattning av seminariet.

Frågor till och diskussion med Thomas fick en ovanlig bredd genom ett auditorium med deltagande av representanter från olika partier, studieförbund, frivillig-organisationer, internationellt institutioner och även skolelever som praktiserade på riksdagen. Svenska Röda Korset var särskilt väl företrädd med 3 ledamöter ur styrelsen. Vi försöker från Forums sida betona värdet och vikten av att styrelser för institutioner och organisationer medverkar till att öka insikterna om konstruktiv konflikthantering i all verksamhet. Med dessa insikter vinner man högre kvalitet i arbetet och minskar kostnader på olika sätt.

Så gott som varje dag påminner oss media om angelägenheten i att ögna mer kraft åt att göra debatter och möten mer konstruktiva. Tidningen Metro hade samma dag som seminariet en krönika av idéhistorikern Johan Norberg med rubriken *"När fördomar tar över". Fördomar är just avsaknad av perspektivmedvetenhet. Några dagar senare ägde Världsbokdagen rum (23/4) och Kulturhuset erbjöd då bl a ett möte p å temat: "Tintin-gate, näthat och rasism. Hur får man ett konstruktivt offentligt samtal". Osv. Osv.

Material rörande konflikthantering kan hämtas på Forums hemsida www.konstruktivkonflikthantering.se. Där finns också hänvisningar till olika arbeten av Thomas Jordan och Johan Ydrén.

Anne-Marie Brodéns och Mehmet Kaplans initiativ kommer förhoppningsvis att vinna efterföljd på olika sätt. Vi ser fram mot fortsatta kontakter med dem och deras kollegor. Fler riksdagsledamöter borde uppmärksamma fördelarna med utbildning och träning i konstruktiv konflikthantering i det politiska arbete och i samhället i allmänhet.
/Göran Bäckstrand


Workshop i konflikthantering utifrån Nonviolent Communication (NVC)

Datum/Tid: Tisdag 27 november, 2012 - kl. 09.30-16.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Under dagen presenteras NVC som förhållningssätt och modell, och hur NVC kan bidra i konflikthantering. Teori varvas med praktik och deltagarna får en erfarenhet av hur NVC kan stärka förmågan och öka möjligheterna att mötas med respekt, att lyssna empatiskt, att uttrycka sig ärligt och att samverka i olika utmanande situationer.

Utbildare: Marianne Göthlin, lärare och certifierad tränare i Nonviolent Communication sedan 1998. www.skolande.se


Röda Korsets folkhögskola presenterar sitt arbete för att motverka diskriminering

Datum/Tid: Torsdag 6 september, 2012 - kl. 13.00-16.00
Plats: Bredholmstorget 14, Skärholmen
T-bana Röda linjen, station Skärholmen. Detaljerad karta på Röda korsets hemsida.

Vid seminariet redogör folkhögskolan för sitt arbete med att synliggöra och motarbeta strukturell diskriminering, vilket sker i form av presentation av arbetet med kursen ”Agera utan att diskriminera” – en distanskurs som tar upp ämnena strukturell diskriminering, främlingsfientlighet och integration. Utgångspunkten för kursen är ”gräv där du står”, d v s självupplevda fall av diskriminering och strategier som leder till förändring där man själv agerar utan att diskriminera.

Under seminariet provar vi på olika övningar. Vi träffar också deltagare som har varit aktiva i arbetet med kursen och som har bidragit med sina erfarenheter av strukturell diskriminering. Vid seminariet visas en film om svenska som andraspråk som har gjorts i samarbete med flera kurser på skolan.


Tillitens makt - Mitt i armbågsvärlden

Datum/Tid: Måndag 6 februari, 2012 - kl. 13.00-16.30
Plats: Målargatan 1, Stockholm (Karta)
Seminariet leds av: Barbro Curman, organisationskonsult, Gestalthuset

"Jag arbetar utifrån min bok Tillitens Makt- Mitt i armbågsvärlden. Arbetar också med det jag kallar "Medveten intention" och "Medveten kreativitet". Nog så viktigt som motvikt mot en hysterisk finansmarknad. Kräver bas i att vara i nuet, kunna skilja på tillit och rädsla och t.o.m finna platsen för "hjärtat" - det är faktiskt därifrån vi är medskapare till våra liv och även till vårt nyföretagande. "Wholesome business" är ett globalt begrepp idag och kopplat till hållbar utveckling. Allt är som vanligt självupplevt. Det är så jag fungerar."


Teori och praktisk träning i Nonviolent Communication

Datum/Tid: 15 september, 2011 - kl. 9.30 - 16.00
Plats: Målargatan 1, Stockholm (Karta)
Seminarieledare: Kay Rung, Friare Liv AB. www.friareliv.se

En dag med syfte att ge konkreta verktyg för att förstå konflikter och kunna hantera dem på sätt som leder till fungerande samarbete; Praktiska verktyg för konflikthantering och en möjlighet att utforska nya sätt att kommunicera.

Innehåll:
• Introduktion till kommunikation som skapar kontakt snarare än motstånd.
• Att vara ärlig utan att kritisera
• Att lyssna med empati
• Träning i att vända en konflikt till djupare kontakt.
• Hur ”korten kommer upp på bordet” snarare än pratas om i skymundan.
• Att be om det du vill ha utan att kräva eller hota.
• Att hantera våldsamma och hotfulla situationer.
• Hur man ”trappar ner” snarare än ”trappar upp” en konflikt.
• Vad behövs för att skapa samarbeten baserade på frihet och ömsesidig respekt.


Seminarium om: MEDLING SOM METOD FÖR KONFLIKTHANTERING

Datum/Tid: 22 februari, 2011 - kl. 9.30 - 16.30
Plats: Målargatan 1, Stockholm
Seminarieledare: Eleonore Lind

När människor känner att de inte längre förmår tala med varandra för att konflikten på det personliga planet känns för svår, kan medling vara en metod för att komma vidare. Medling används när man känner att man behöver ha med en tredje part som hjälper till att föra samtalet framåt.

Medling är en stegvis process i vilken en opartisk tredje part, medlaren, underlättar för parterna i konflikten att själva komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Medling är alltid frivilligt.

Under dagen kommer jag att presentera de grundläggande principerna och byggstenarna för medling och vi kommer att öva metoden. Teori varvas med diskussioner och övningar.

Eleonore Lind har arbetat med medling som metod sedan mitten av 90-talet. Hon utbildade sig i England där hon bodde fram till 1998. Mellan 2004-2008 var hon ansvarig för införande och utbildning av medlare i medling vid brott. Sedan 2008 har hon privat praktik som medlare, handledare och samtalsterapeut. Hon utbildar i medling vid brott, skolmedling och medling som metod. Ett växande område är medling och konflikthantering inom arbetsgrupper såväl som utvecklandet av det etiska samtalet på företag.


Seminarium om: FÖRTROENDEFULLT SAMARBETE

Datum/Tid: 16 november, 2010 - kl. 13.00 - 16.30
Plats: Målargatan 1, Stockholm

Syftet är att belysa tre grundläggande villkor för ett väl fungerande samarbete - avsikten att samarbeta, självinsikt och självkänsla samt förmågan att hantera konflikter och förhandla utifrån intressen snarare än positioner.

Vår förmåga att samarbeta kan förbättras genom träning. Utbildningsprogrammet Förtroendefullt Samarbete1) syftar till att förbättra villkor och färdigheter för samarbete. Under seminariet visas hur man kan arbeta med de tre grundvillkoren med exempel på teori och praktiska övningar från detta program.

Stig Zandrén är civilingenjör och har främst varit verksam som organisationskonsult och utbildare. Han är certifierad handledare för det FIRO-baserade programmet The Human Element och några olika tillämpningar och har sedan 1994 medverkat i lansering och vidareutveckling av dessa program i Sverige.

1) Programmet presenteras bl a i boken Radical Collaboration (Harper Business, 2004), vilken har översatts till svenska med titeln Förtroendefullt Samarbete (Studentlitteratur, 2006).


Att förstå och hantera konflikter i arbetslivet

Datum/Tid: 15 september, 2010 - kl. 9.30 - 16.00
Plats: Målargatan 1, Stockholm

Kursdagens syfte är att ge en god förståelse av konflikter på arbetsplatser och kunskap om verksamma sätt att förebygga och hantera konflikter.

Under dagen bygger vi upp en vokabulär bestående av användbara begrepp och modeller för att synliggöra och förstå samarbetsproblem, kommunikationssvårigheter, meningsskiljaktigheter och konflikter.

Bl.a. behandlas vad konflikter är, de tre nivåer som kan bidra till uppkomst av konflikter, Johann Galtungs konflikttriangel och Friedrich Glasls eskalationstrappa. Genomgången leder fram till en mångsidigt användbar konfliktdiagnosmodell samt en interventionsmatris som kan användas för att välja konflikthanteringsansats. Under dagen varvas föreläsning med bikupesamtal och gemensamma reflektioner.

Thomas Jordan är docent, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har forskat om arbetsplatskonflikter och samarbetskulturer och varit verksam som utbildare, tränare och handledare inom och utanför universitetet sedan början av 1990-talet. Han är bl.a. huvudförfattare till den omfattande webbplatsen arbetsplatskonflikt.av.gu.se.


Kvinnors roll i konfliktförebyggande: Kompetensbyggande i Sverige, till stöd för internationella insatser

Datum/Tid: 30 mars, 2010 kl. 13:00-16:00
Plats: Målargatan 1, Stockholm

Vid seminariet diskuteras bland annat vilken typ av kompetens som behövs, och hur vi kan arbeta med attityder. Hur kan vi involvera personer från yrkeskategorier som inte alltid är givna när vi pratar om konfliktförebyggande/ konflikthantering men som ofta har stor kompetens inom detta område, och koppla det till det internationella insatser?

Medverkande Kvinna till Kvinna, Operation 1325, Folke Bernadotteakademin och Vårdförbundet


Introduktionskurs om och i Kommunikationskartan och Hållbar kommunikation

Datum/Tid: 9 februari, 2010 kl. 13:00-16:00
Plats: Målargatan 1, Stockholm

Kursen genomförs i form av föredrag och workshop. och leds av Eva Grundelius författare och organisations- och jämställdhetskonsult


Forums studiematerial

Datum/Tid: 7 oktober, 2009 kl. 13:00-15:30
Plats: Bryggrummet, Målargatan 1, Stockholm

Redovisning av utvärdering rörande ABF:s pilotutbildning. Christer Nyberg och Maria Knutsson inleder ca 30 min. därefter presenterar Johan Ydrén det reviderade studiematerialets huvudtext.


Medlemsmöte

Datum/Tid: 7 oktober, 2009 kl. 15:30-16:30 (direkt efter Johan Ydréns presentation)
Plats: Bryggrummet, Målargatan 1, Stockholm


Jihad mot polisen

Datum/Tid: 24 september, 2009 kl. 13:00-15:30
Plats: Målargatan 1, Stockholm

Uppföljning/fördjupning av tidigare seminarium. Medverkanden: Ola Österling, chef för dialogpolisen medverkar.

Se bifogad PDF


Medlemsmöte Forum

Datum/Tid: 21 april 2009, kl 16.15-17.15
Plats: Målargatan 1, Stockholm


Robusta samarbetskulturer, - ett utvecklingsprojekt i fem företag

Datum/Tid: 21 april 2009, kl 13–16
Plats: Målargatan 1, Stockholm

Ett flexibelt arbetsliv ställer ökade krav på vår samarbetsförmåga. Strategier för robusta samarbetskulturer och genomtänkta konflikthanteringssystem kan förhindra att destruktiva arbetsplatskonflikter utvecklas och främja kreativitet och tidig problemlösning.

KFS och några fackförbund har nyligen avslutat ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att pröva ett koncept för robusta samarbetskulturer i fem företag i olika branscher. Nu presenterar vi den metodik vi har använt och redovisar erfarenheterna. Projektet är finansierat av AFA Försäkring och har resulterat i en modell som företag och organisationer kan använda.

Arbetsmiljökonsult Karin Lindgren, KFS


Hotar religiös extremism det svenska samhället?

Datum/Tid: 24 mars, 2009
Plats: Rikspolisstyrelsens lokaler på Kungsholmsgatan 45, Stockholm

En analys av religiös okunnighet, fördomar och fiendebilder. Vilken roll spelar media för att fokusera på motsättningar och fördomar? Hur kan de religiösa organisationerna, frivilligorganisationer och myndigheter skapa bättre förståelse i strävan att lära oss leva tillsammans?

Medverkande: Svenska kyrkan, Sveriges Muslimska Råd, Judiska Församlingen

Övriga medverkande: Olof Buckard, Cordella Edvardson, Medlemmar i Forum för konstruktiv konflikthantering, Frivilligorganisationer, Myndigheter, Fackförbund, Säkerhetspolisen


"Dialog som konfliktlösande metod" - En presentation av Kjell-Erik Börjesson, rektor för Röda Korsets Folkhögskola.

Datum/Tid: 14 oktober, 2008
Plats: Röda Korsets Folkhögskola, Vårbergs Centrum, Stockholm

Kjell-Erik Börjesson presenterade Folkhögskolans arbete och två olika projekt, som är knutna till skolan. Bland de kurser som folkhögskolan erbjuder var det särskilt intressant att notera att den tidigare baskursen nu bär namnet "Hemma i Sverige". Bakgrunden är att skolans uppdrag är att möta nya utbildningsbehov i utsatta bostadsområden. I denna kurs deltar idag 95 % kvinnor, som kommer från en region med stor andel nya medborgare i Sverige från 28 olika länder.

Andrea Hormazabal, anställd vid region Stockholm på Svenska Röda Korset, presenterade projektet "Röda korset i storstad" som är ett samarbete mellan Stockholm- Göteborg- och Malmöregionerna. Syftet är att skapa ny verksamhet med utgångspunkt i etnisk mångfald. I Skärholmen finns 89 olika nationaliteter. Projektet syftar till att lämna "missionärsinsatser" och i stället börja verka genom en genuin medverkan från de boende. Framgångsfaktorer i projektet blir: att skapa operativa allianser, att bygga på inkludering och använda frivillighetsmodeller. En erfarenhet är att nätverksskapande tar extremt mycket tid. Ett sätt att skapa en större närhet mellan Röda korset huvudkontor och eleverna på folkhögskolan var att chefer och anställda på HK respektive eleverna fick byta perspektiv. Eleverna fungerade som mentorer och chefer/anställda adepter.

Vid seminariet presenterades också den s.k. styrelseakademin. Syftet med denna verksamhet var att skapa nya och ökade resurser med intresserade och utbildade kandidater till Röda korsets lokala styrelser. Kretsarnas valberedningar kunde genom detta projekt få tillgång till kunniga personer och öka den etniska och kulturella mångfalden i olika styrelser.

Folkhögskolans särskilda kommunikationslinje avslutade detta seminarium med ett exempel på deras arbete med videoinspelningar.


Samtal om Dialogpolisens arbete med Ola Österling, chef för dialoggruppen vid Stockholmspolisens operativa avdelning.

Datum/Tid: 12 maj, 2008
Plats: Ledarinstitutet, Linnégatan 10, Stockholm

Dialogpolisen har funnits i Stockholms sedan 2002 och i Sverige finns det 25 särskilt utbildade vara 12 i Stockholm. Dessa poliser skall vara en länk mellan Polisen och arrangörer av allmänna sammankomster, som har etniska. politiska och/eller religiösa förtecken. Utarbetande av en särskild taktik byggd på dialog utgår från tre faktorer: ett utbyte av åsikter och information, att det finns minst två parter som uppträder på lika villkor samt iakttagande av ömsesidig respekt. Målsättningen för arbetet är att minska riskerna i samband med demonstrationer, undvika missförstånd och ryktesspridning, bygga förtroende och tidigt skapa trovärdighet, minska brott och öka tryggheten i samhället. Dialogen får aldrig sätt punkt: Fortsätta; fortsätta; fortsätta. Man syftar till att lägga till ett tolkande perspektiv jämte det existerande granskandet.

Deltagarna i detta samtal hoppades att nya tillfällen skulle ges att fortsätta ta del av Dialogpolisens erfarenheter.


"Problem kan aldrig lösas på den nivå de har uppstått" - ett seminarium med Jan Cederquist.

Datum/Tid: 3 april, 2008
Plats: Lärarförbundets konferenslokaler, Målargatan 1, Stockholm.

Jan Cederquist, grundare av reklamfirman Cederquist & Hall, delade med sig av sina erfarenheter av konflikthantering, försoning och förlåtelse. En grundläggande utgångspunkt är att träna sig i ökad självkännedom och citerade bl.a Piet Hein: "Den som vill förändra världen måste starta i mittpunkten: sig själv." Hjärnforskningens senaste rön visar att hjärtat inte bara är en fysisk pump utan också har neuroner som är identiska med dem som finns i hjärnan. Ett språkligt uttryck för detta samband finns i ordet "hjärt-lig"! Våra känslor är oerhört viktiga och påverkar hur kroppen använder sitt eget apotek för antingen må bra eller dåligt. Det var inte bara viktigt att arbeta mot våld utan träning i icke-våld bör kompletteras med utbildning i icke-aggressivitet. Det ligger en starkt positiv kraft i att nå fram till förlåtelse efter en konflikt.


Konstruktiv konflikthantering - en kurs i tre delar under ledning av Thomas Jordan.

Datum/Tid: 15 februari, 2 april samt 8 maj, 2008
Plats: Ledarinstitutet, Linnégatan 10, Stockholm

Ledarinstitutet arrangerade i samarbete med Forum en utbildning uppdelad på tre tillfällen under våren 2008. Kursen inleddes med en genomgång av grunderna för att förstå hur konflikter fungerar med bl.a. Johan Galtungs ABC-modell och Friedrich Glasls eskalationstrappa. Därefter följde en andra kursdag fokuserad på hanteringen av konflikter. Kursen avslutades med att gå igenom strategier för det långsiktiga arbetet med att skapa robusta samarbetskulturer. Med lättanvända arbetsblad kunde deltagarna fortsätta arbetet i de egna organisationerna.


Forskningsprojektet ”Barn i balans” med Universitetslektor Yvonne Terjestam, högskolan i Kalmar

Datum/Tid: Onsdagen den 28 november, 2007. Kl. 13.00–15.30
Plats: Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, lokal Adelsö

Stressrelaterad ohälsa bland ungdomar är ett stort problem i hela västvärlden. Skolan har identifierats som en väsentlig faktor bakom stressen. En av flera rekommendationer i den svenska SOU utredningen om orsakerna bakom barn och ungas ohälsa är att introducera meditation i skolan som en hälsopromotiv metod (SOU 2006:77, p. 143).

I forskningsprojektet ”Barn i balans” studeras effekter av olika mind-body metoder för stresshantering i skolan som tex. ”stillhet” och ”massage”. Metoderna är utvecklade och anpassade till skolan av den FN-anknutna fredsutbildningen ”Drömmen om det goda”. I projektet schemaläggs dessa metoder i skolår 7-9 under 7 veckor och eleverna besvarar frågor före och efter. Projektet som utförs i nära samarbete med lärarna har visat goda resultat och har fått mycket gott gensvar bland berörda lärare såväl som föräldrar.


Fördjupad genomgång av handledningsmaterial av Johan Ydrén

Datum/Tid: Tisdagen den 14 november 2007. Kl. 13.00

Forum för konstruktiv konflikthantering erbjuder möjlighet till en fördjupad genomgång av ett eller två kapitel av den huvudtext, med handledningsmaterial, som Johan Ydrén är författare till. Tanken med Johans genomgång är att den ska ge en fördjupad inblick hur materialet kan användas och fungera i en studiecirkelmiljö.

Materialet är till för att hjälpa läsare att reflektera över konflikter i sitt liv och ge en vägledning i hur man hanterar dem. Texterna är huvudsakligen skrivna med tanke på arbetsrelationer men innehållet är egentligen universellt för alla de situationer där vi har relationer som är värda mer än att offras lättvindigt. Konflikter är en naturlig del av livet. Konflikter definierar gränserna mellan oss som individer. Det är genom dem vi lär oss vad som skiljer oss från andra. Trots att konflikter i grunden är något positivt och nödvändigt i samspelet mellan oss blir de alltför ofta en destruktiv kraft.

Studiecirkelmaterialet består av följande kapitel:

  1. Konfliktens ABC
  2. Eskalation
  3. Konfliktstilar
  4. Hantera konflikter


Studiehandledning i ”Konstruktiv konflikthantering”

Datum/Tid: Tisdagen den 29 maj 2007. Kl. 13.00–16.30
Plats: Lärarförbundets konferenslokal, Målargatan 1

Johan Ydrén presenterade förslaget till studiehandledning i ”Konstruktiv konflikthantering”. I september kommer han att presentera sin slutliga version. Eventuella synpunkter på förslaget kan framföras till Johan under adress: johan.ydren@hotmail.com.


Presentation av projektet Handslaget

Datum/Tid: Måndagen den 21 maj 2007. Kl. 10.00–12.30
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Efter att ha inlett vårens verksamhet med en advokats erfarenheter av medling samt ha fått ett bredast möjliga perspektiv på internationell medling var ämnet nu lokal medling med ungdomar i fokus. Ett sådant, särskilt intressant projekt är ”Handslaget”, som efter en 10-årig verksamhet presenterades av Gert Lewijn (fd polis men sedan många år verksam som lokal medlare) och Jan-Inge Bexell, närpolischef i Hudiksvall. Projektet är ett samarbete mellan kommunens ungdoms/socialsekreterare, polisens ungdomsutredare, åklagare samt olika lokala medlare.


Internationell medling

Datum/Tid: Onsdagen den 18 april 2007. Kl. 13.15–14.30
Plats: Byggnad 1, Polishögskolan, Sörentorp

Jan Eliasson, FN´s särskilde medlare i konflikten i Darfur, berättade och svarade på frågor om sina erfarenheter av internationell medling. Han betonade följande tre faktorer som avgörande för framgång i arbetet: En bredare förståelse av den kultur som parterna är en del av, en större känsla för språkets roll samt djupa personliga relationer. Av ännu mer grundläggande betydelse är att aldrig ha bråttom.


Rättsmedling - advokatens roll

Datum/Tid: Torsdagen den 15 februari 2007. Kl. 09.00–12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Vårens verksamhet har som särskilt tema ”medling”. Juristen och läraren Jan Norman från Luleå tekniska universitet inledde serien med ett seminarium under rubriken ”Rättsmedling – Advokatens roll i medlingsprocessen”. Norman beskrev medlingens nuvarande ställning i rättsprocessen i de nordiska länderna. Genom hans långa erfarenhet av medling genomfördes seminariet som en ”upplevelsebaserad” dialog om medlingens möjligheter. Han gav många prov på medlingsinstitutet som ett viktigt instrument för en konstruktiv konflikthantering.


Upplevelsebaserat seminarium

Datum/Tid: Onsdagen den 15 november 2006. Kl. 09.00–12.00
Plats: Polishögskolan, Sörentorp

Ånyo erbjöd Forum ett upplevelsebaserat seminarium denna gång under ledning av Irene Höglund. Med engagerade figuranter/skådespelare ställdes olika teoretiska färdigheter på prov.


Praktiskt träning i svåra samtal

Datum/Tid: Onsdagen den 18 oktober, 2006. Kl. 09.00-12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Kenth Dejenstam, Learning4you, och Lena Tolstoy, improvisationsskådespelare, genomförde ett seminarium med särskilt aktiv medverkan från alla deltagare. Syftet var att med vissa baskunskaper framför allt träna besvärliga samtalssituationer. Hur utvecklar man framgångsrika beteenden och slipar av dåliga? Saminariet visade hur man kan vinna större självförtroende i samtal, som är känsloladdade. De besvärliga och svåra samtalen kan ofta bli de mest utvecklande för en person och dennes relationer. Det svåra kan bli enkelt!


Nonviolent Communication (NVC)

Datum/Tid: Tisdagen den 2 maj kl. 09.00-12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Marianne Göthlin, Centret i Sverige för ickevåldskommunikation, ledde ett seminarium om Nonviolent Communication (NVC). Tanken med NVC är att skapa en förhöjd medvetenhet och kunskap om vilket språk och förhållningssätt som bidrar till att lösa konflikter. NVC vilar på två grundkvaliteter; ärlighet och empati samt att man tar ansvar för sina avsikter och egna reaktioner i samtal med andra.


Konflikthanteringssystem på arbetsplatser

Datum/Tid: Torsdagen den 30 mars kl. 09.00-12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Karin Lindgren & Erik Wall, Kommunala företagens samorganisation (KFS), Linda Melin, (AFA Försäkring) och Ola Carnelid, Lärarförbundet presenterade sitt arbete med att utveckla konflikthanteringssystem på arbetsplatser.


Medling – teori och metod

Datum/Tid: Onsdagen den 25 januari kl. 09.00-12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Seminariet leddes av Eleonore Lind, Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Eleonore inledde seminariet med att förklara att medling är en stegvis process där en opartisk tredje part (medlaren) underlättar för två eller flera parter som har problem/konflikter att själva komma fram till en godtagbar överenskommelse.

Därefter presenterades medling som metod med fokus på hur man använder sig av det på arbetsplatsen. Men även andra användningsområden presenterades. Den bakomliggande filosofin gicks igenom och exempel gavs. På slutet genomfördes några kortare övningar för att illustrera byggstenarna i medling som konfliktlösningsmetod.


Integrativ problemlösning

Datum/Tid: Onsdagen den 30 november kl. 09.00-12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Seminariet leddes av Thomas Jordan, Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. I korthet handlade seminariet om hur vi kan öka vår kompetens att hantera konflikter på ett fredligt och produktivt sätt genom att träna oss i att gå bortom de förenklade mentala bilderna av verkligheten. Vägen till fredlig konflikthantering bygger på att vi utvecklar vår förmåga att varsebli, förstå och bearbeta perspektiv. Kärnan i visionslogik är att kunna se hur enskilda ståndpunkter och åsikter som människor har, är grundade i vissa utgångspunkter, antaganden och tolkningsmönster. Det gäller både att kunna se sitt eget perspektivs speciella egenskaper och andra personers och gruppers perspektiv. Genom en förståelse av perspektivens natur öppnas ofta nya vägar till konstruktiv förändring, tolerans och samarbete trots olikheter.


Konflikthantering efter en modell över personligheter

Datum/Tid: Tisdagen den 18 oktober kl. 09.00-12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Seminariet leddes av Margareta Lycken och handlade i korthet om att olika personligheter har olika förhållningssätt och dessutom uppfattar olika saker som verkliga och viktiga. Vi kan egentligen inte föreställa oss hur det är att ha en annan tankestil än den vi själva har "vi har bara våra egna erfarenheter att utgå ifrån". Detta leder ofta till att vi missförstår intentionerna hos en person med ett annat sätt, många gånger leder detta till konflikter. Har man dock tillgång till ett strukturerat sätt att tänka kring olikheter (Myers-Briggs Type Indicator - MBTI), underlättas förståelsen för att olika infallsvinklar är relevanta; man förstår hur andra människor är annorlunda.


Konflikthantering enligt Tibetansk-Buddhistisk tradition

Datum/Tid: Onsdagen den 21 september kl. 09.00-12.00
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks Kyrkogata 11

Seminariet leddes av Anna Bornstein från ”Drömmen om det Goda” och handlade i korthet om icke-våld så som det under de senaste 50 åren praktiserats av tibetanerna. Men också Icke-våldets filosofiska bakgrund inom den tibetansk-buddhistiska traditionen, med tonvikt på sambandet mellan medvetandets inre värld och den konkreta fysiska världen, och förståelsen av projektioner. Men också stillhetens betydelse och användning inom icke-våldets praktik. Seminariet avslutades med två praktiska övningar: En stillhetsövning där deltagarna fokuserade sin uppmärksamhet och tömde sitt sinne samt en tibetansk-buddhistisk övning där deltagarna neutraliserade förhållandet till "en fiende".


Polisiär konflikthantering – Taktisk kommunikation under stress

Datum/Tid: 16 februari 2005, 08.00-12.00
Plats: Polishögskolan

Seminariet leddes av Alexander Tilly och Patrik Henning, lärare på Polishögskolan. Seminariet genomfördes i Polishögskolans övningsmiljö. Seminariet var upplevelsebaserat där deltagarna fick möjlighet att medverka i tre praktiska övningssituationer.


LUKAS III

Datum/Tid: 25 januari 2005, 09.00-12.00
Plats: St-Lukas

Seminariet leddes av Thomas Jordan, Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, och gav en översikt och prova-på-erfarenhet av principer och ansatser för konstruktiv kommunikation i situationer där det finns en konfliktpotential. Hur gör man för att skapa en konstruktiv dialog när man är frustrerad över en annan persons agerande?

Hur förhandlar man om sakfrågor i en problemlösande anda? Hur gör man när man inte ser något annat råd än att köra över en annan person eller en grupp, men ändå vill göra sitt bästa för att undvika bitterhet och andra destruktiva följder.

Vidare behandlades de grundläggande principerna för konstruktiv kommunikation och kort avhandlades tre beprövade ansatser: ickevåldskommunikation (NVC), principstyrda förhandlingar ("Vägen till ja") och skonsamma överkörningar. Under seminariet fick gruppen pröva vad som hände när man använde dessa principer på några situationer som deltagarna själva föreslog.


LUKAS II

Datum/Tid: 5 oktober 2004, 09.00-12.00
Plats: St-Lukas

Raili Hultstrand från St-Lukas ledde själva seminariet men Thomas Söderberg inledde det hela genom att dela med sig av sina erfarenheter från sitt arbete inom St-Lukas och inom Svenska kyrkan. Var börjar freden? Den börjar i mig! Thomas hade deltagit i Nordisk konferens för medling och konflikthantering i Skövde den 10-12 september. Från detta tillfälle fanns inte minst goda erfarenheter från våra grannländer Danmark och Norge, som hade ett mer omfattande system för medling. I Norge fanns det exempelvis kommunala medlingsinstitut till hjälp.

För att lösa konflikter och utveckla sin kompetens att förebygga konflikter behöver vi i allmänhet hjälp. Detta gäller inte minst personer som verkar i idéburna organisationer. Varför uppstår det konflikter:

Det finns många olika drivkrafter till att det uppstår konflikter. Trots att detta borde vara allmänt erkänt är det förvånande hur snabbt konflikter uppstår exempelvis i en ideell organisation. I samma ögonblick en ideell organisation lämnar det stadium, då man enbart förlitar sig på frivilligt arbete och anställer en person, uppstår det konflikter. Medlemmarna/de frivilliga är vana vid att vara operationella och har svårt att dra gränser och tydligt reda ut vad som gäller i detta nya läge med anställd personal. Grundfrågan gäller "rollfördelningen"! Vi behöver de brinnande men de blir lätt utbrända. Resursfrågan är å ena sidan finansiella å andra tillgången till människors tid och engagemang! "Eldsjälen ser ibland ner på den som tagit ett jobb". Om huvudmålet är att rädda världen: hur skall vi bryta ner detta i rimliga mål och roller samt anpassa detta till existerande resurser.

Thomas demonstrerade två olika sätt att försöka lösa djupgående konflikter genom exempel från Svenska Kyrkan.

Kyrkan vill vara en organisation där människor möts, tar fram mångfald och kärlek. Pröva kärleken i respekt och omsorg. Konflikt och förändring. Hur hanterar kyrkan olika uppfattningar. Konflikterna måste tas upp till ytan antingen under eller efter en process för att nå fram till en försoning.

1957-58 togs frågan om kvinnliga präster upp vid ett kyrkomöte. Den konflikt som fanns löstes följande år genom ett politiskt beslut. Den konflikt som fanns består än idag och man kan generellt säga att det är alltid svårare att förena olika uppfattningar efter en process än om konflikten tas upp under processen.

I en stor organisation finns många traditioner. I dag finns en ny konflikt av samma djupgående karaktär inom kyrkan: frågan om vigsel av homosexuella. I detta fall har kyrkan genom ärkebiskopen valt att föra upp konflikten under en process, innan några beslut har fattats. Den grundläggande utmaningen i de 7-8 samtalsgrupper som bildats inom kyrkan är hur ett samtal kan komma till stånd utan att det uppstår en uppdelning mellan VI och DOM!

Raili gav en bred bild av metoder och erfarenheter i utbildning och träning av konstruktiv konflikthantering. Hon ledde bl.a. kortkurser för läkare/sjuksköterskor och seminarier för bankchefer rörande konflikter i vardagen. I en genomsnittskonflikt är 10 % förbundet med en sakfråga, 90 % är känslor! "Människan bor i språket". Ett aktivt arbete med konflikter ger en mängd positiva effekter: stärker en relation, ger större tillit och ökad självkännedom, en ökad kreativitet och bättre arbetstillfredsställelse.


LUKAS I

Datum/Tid: 4 maj 2004, 09.00-12.00
Plats: St-Lukas

Barbro Curmans inledande seminarium riktade sig till de medlemmar av Forum, som varit med om att skapa detta nätverk. Ledorden för seminariet var: Hur skapar man kontakt? Hur undviker man kontakt? Om man skapar kontakt blir det samtidigt en motkraft till våld. Du och jag i nuet. Icke-kommunikation är liktydigt med att utöva tyst våld.