Konflikter i föreningsstyrelser

Konflikter kan vara utvecklande för såväl dig och mig som för grupper, organisationer och samhället i stort. Som vi alla vet är det dock många konflikter som inte alls känns som stimulerande tillfällen för utveckling. De väcker mest oro, frustration, ilska, förtvivlan och andra oangenäma känslor.

Nu finns det sex nya utbildningsfilmer som syftar till att hjälpa föreningsstyrelser att hantera konflikter på ett bättre sätt. Filmerna uppmärksammar några vanliga situationer som kan hända mellan förtroendevalda, mellan förtroendevalda och ideella samt anställda. Till var och en av filmerna kommer det att utvecklas samtalshandledningar. Tanken är att filmerna ska ses tillsammans i grupp med stöd av studiehandledning och boken Konflikthantering av Johan Ydrén.
Film 1: Som det alltid varit eller tänka nytt? (Metodmaterial 1 (pdf) >>)Film 2: Hållbart engagemang (Metodmaterial 2 (pdf) >>)Film 3: Otydligt ansvar (Metodmaterial 3 (pdf) >>)Film 4: Anställa - varför och vem? (Metodmaterial 4 (pdf) >>)Film 5: Nyval till styrelsen (Metodmaterial 5 (pdf) >>)Film 6: Svåra samtal (Metodmaterial 6 (pdf) >>)